Hyundai Custin cập nhật bảng giá và khuyến mại :

  • Hyundai Custin 1.5 Tiêu chuẩn : LH
  • Hyundai Custin 1.5 đặc biệt 2023 : 860tr
  • Hyundai Custin 1.5 cao cấp  : LH